Bel onze hulplijn op: 06 - 17 52 32 34

Arbodiensten vergelijken doe je bij De Arbomakelaar

Nieuwe Arbowet

Arboland in beweging.

Als we al zouden willen, de Arbomakelaar komt er niet onderuit. De nieuwe Arbowet!
Twitterstormpjes, Facebookplaatjes en Kamerverslagen. Arboland in beweging.
Eerst de feitjes en dan een paar overpeinzingen;
Het Arbeidsomstandigheden Spreekuur (AOS) krijgt zijn wedergeboorte.
Op elke werkplek mag, moet een bedrijfsarts welkom zijn.
Basiscontract Arbodienstverlening krijgt cachet; hoe gaat de Arbodienst werken, hoe om te gaan met de preventiewerker, recht op second opinion, klachtenprocedure met fundament en meldingsplicht beroepsziekten
Meer handhaving en toezicht en verantwoordelijkheden voor Inspectie  SZW, de Arbodienst c.q. bedrijfsarts.
Instemmingsrecht van het medezeggenschapsorgaan.
Duidelijker beeld van rechten en plichten en verantwoordelijkheden dan wel aansprakelijkheid. Met als probleemhouders; werkgever, werknemer en arbodienst.
Wat de Arbomakelaar betreft is het adagium “oude wijn in nieuwe zakken”.  
Het arbeidsomstandigheden spreekuur is bij veel bedrijven nooit weggeweest.
Simpelweg de meerwaarde van preventie. Goed leiderschap.
Een verstandige organisatie heet de bedrijfsarts op elke werkplek van harte welkom. Simpelweg de meerwaarde van preventie.
Met eveneens een warm welkom voor de Veiligheidskundige of de Arbeidshygienist.

Het is wellicht goed om uw eigen Arbodienst eens met andere Arbodiensten te vergelijken!


De inspectie SZW heeft al jaren sanctiemogelijkheden bij (bijvoorbeeld) het niet in bezit hebben van een actuele RI&E. Nog deze week kwam de Arbomakelaar een verhaal onder oren dat een RIE bij een grote kantoororganisatie voor de voornoemde inspectie niet nodig was. Het kwaliteitszorgsysteem was afdoende (Sic). En waar zijn al die medewerkers van Inspectie SZW toch gebleven?
Een naar behoren functionerende medezeggenschaporgaan praat elk half jaar met de Arbodienstverlener. Anders functioneren ze simpelweg niet naar behoren.
Wat de Arbomakelaar betreft heel graag wat minder toeters en bellen en fors meer inzetten op handhaving.
Wij beoordelen deze nieuwe wetgeving dan ook als onzinnig.
Wie gaat er naar de workshop “De nieuwe Arbowet”  voor € 399,-?
En wat ga je daar doen dan?
En nog even dit………….Het aantal dodelijke bedrijfsongevallen in  het eerste half jaar 2016 is fors gestegen ten opzichte van vorig jaar.
Wat iedereen weet , kan weten is dat het aantal dodelijke bedrijfsongevallen ook  in 2015 fors is gestegen.

Arbomakelaar is altijd bereid tot een vrijblijvend persoonlijk gesprek.
We zien uw uitnodiging met belangstelling tegemoet.

 

Arbodiensten offerte aanvragen

Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf?

Voor welke diensten wilt u graag offertes ontvangen?

Arbodienstverlening

Bedrijfsarts/Arboarts

Arboconsultant

Uw naam

Uw e-mailadres (verplicht)*

Uw telefoonnummer

Speciale wensen

loading

©Copright 2015 De Arbomakelaar