Bel onze hulplijn op: 06 - 17 52 32 34

Arbodiensten vergelijken doe je bij De Arbomakelaar

Agressie

Agressie, onveiligheid en werkstress (PSA) in het onderwijs.

Agressie, onveiligheid en werkstress (PSA) in het onderwijs.
Ruwweg een derde van het verzuim binnen het onderwijs is weg te vinken onder het thema PSA.
Eerst even een korte uitleg.
Onder het optimaal beheersen van PSA vallen de volgende aspecten;
Werkstress
Schoolveiligheidsbeleid
Incidentenregistratie
Instructie en training
Voorlichting aan leerlingen en ouders c.q. voogden
Toezicht
Nazorg
Klachtenregeling
 
Onderwijs is bij uitstek mensenwerk. Alles komt samen van plezier tot pesten en daadwerkelijk alles daartussen. En onderwijs geniet men in een cruciale fase van een mensenleven. Het vraagt om veerkracht en alertheid. Effectief en adequaat beleid rond PSA kunnen veel risico’s meer beheersbaar maken. En ook nog in het streven naar de meest gezonde manier.
Een goed basis om PSA aspecten te beheersen is de RI&E.
Zorg daarbij dat er bij de RI&E en haar acties en uitwerkingen een gedegen raakvlak is. Leg verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk of zelfs bij de leerlingen neer. Bewustwording en verantwoordelijkheidsbesef zijn daarbij de twee te nemen sporen. Verwijs niet alleen naar protocollen, maar verwijs ook naar verschillende mensen en hun namen.

Het is wellicht goed om uw eigen Arbodienst eens met andere Arbodiensten te vergelijken! 

 
De “Probleemhouders”.
Dus niet alles verschuiven naar Mieke de Arbocoördinator.
Verdeel taken. Anders is het afschuifsysteem al begonnen.
Daar is het te belangrijk voor.
Overweeg een preventieteam aan te stellen.  Dat is geen grote of ingewikkelde klus, dat is draagvlak en uniformiteit creëren.
Uit praktijkvoorbeelden lezen we de volgende tips. Neem ze ter harte!
Werk aan een heldere structuur
Doe het niet solo. Verdeel PSA onder verschillende mensen
Blijf alert op draagvlak
Benoem voortdurend de verbeteracties, als zijnde een kwaliteitscirkel
Overweeg en evalueer de kwaliteit van voorlichting. Wat is de prioriteit?
De Arbomakelaar wenst u succes. En plezier!

Arbomakelaar is altijd bereid tot een vrijblijvend persoonlijk gesprek.
We zien uw uitnodiging met belangstelling tegemoet.

 
 
 


Arbodiensten offerte aanvragen

Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf?

Voor welke diensten wilt u graag offertes ontvangen?

Arbodienstverlening

Bedrijfsarts/Arboarts

Arboconsultant

Uw naam

Uw e-mailadres (verplicht)*

Uw telefoonnummer

Speciale wensen

loading

©Copright 2015 De Arbomakelaar