Bel onze hulplijn op: 06 - 17 52 32 34

Arbodiensten vergelijken doe je bij De Arbomakelaar

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Moeten we het weer over de PBM's hebben?

Geeuw” gaapt de vrouw na het lezen van het kopje van deze blog.
Moeten we het vandaag nog hebben over die Persoonlijke Beschermings Middelen? Saai.
De Arbomakelaar is van mening dat we het hier juist maar weer eens over moeten hebben.
Eerst maar een korte toelichting……………………. Alweer!
Een werkgever dient zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden.
En zo dicht als mogelijk aanpassingen zoeken en vinden bij de bron.
Dit door adequate maatregelen te treffen.
Zijn deze maatregelen niet afdoende of volledig, dan dient de werkgever PBM’s aan te bieden.
Denk bijvoorbeeld aan: Ademhalingsbescherming, Voetbescherming, Gehoorbescherming, Valbeveiliging, Hoofdbescherming, Gelaatsbescherming. Noem maar op!
Meer weten over wet-en regelgeving bij dit onderwerp?
Bekijk de Arbowet artikel 5,6 en 11.Danwel het Arbobesluit artikel 8.1 tot en met 8.3.
Bij dit onderwerp heeft de werkgever een aantal heldere verplichtingen: PBM’s- verplichtingen en haar aanschaf zijn op kosten van de baas, werkgever draagt zorg voor voorlichting en instructie en houdt toezicht op het juiste gebruik.
De werknemer is verplicht PBM’s te gebruik en deel te nemen aan genoemde voorlichting  en als goede “vader of moeder” zorg te dragen voor het materiaal.
Toch heeft de Arbomakelaar bij deze saaie blog een enkele vraag.
Hoe komt het toch dat bij het ene metaalbedrijf iedereen zich netjes weet te houden aan het gebruik van PBM en dat bij het andere bedrijf PBM niet lijkt te bestaan.
En er jonge jongens op hypermoderne sneakers lopen?
Weet u het?

Arbomakelaar is altijd bereid tot een vrijblijvend persoonlijk gesprek.
We zien uw uitnodiging met belangstelling tegemoet.

 
 
 

Arbodiensten offerte aanvragen

Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf?

Voor welke diensten wilt u graag offertes ontvangen?

Arbodienstverlening

Bedrijfsarts/Arboarts

Arboconsultant

Uw naam

Uw e-mailadres (verplicht)*

Uw telefoonnummer

Speciale wensen

loading

©Copright 2015 De Arbomakelaar