Bel onze hulplijn op: 06 - 17 52 32 34

Arbodiensten vergelijken doe je bij De Arbomakelaar

Plan van Aanpak

RI&E, Plan van Aanpak

RI&E; Plan van Aanpak (PvA)
Als de RI&E is opgesteld, moet er een Plan van Aanpak geschreven worden.
Jaarlijks te actualiseren.
In dat Plan van Aanpak staan de te nemen maatregelen zoals die in de RI&E staan beschreven. En natuurlijk in de juiste prioriteitstelling.
De hoogste risico's het eerst aanpakken. Neemt niet weg dat simpele, goedkope acties c.q. verbetermaatregelen echt niet op de lange baan geschoven moeten worden.
Het PvA moet termijnen aangeven en duidelijk beschrijven wie waarvoor verantwoordelijk is.
De zogenaamde probleemhouder. "Wijzen naar de ander" kan in een gedegen PvA niet voorkomen. "Bezint voor u begint"
Bij knelpunten zijn er opvallend vaak meerdere oplossingen. Deze oplossingen doordacht en creatief tegen het licht houden, levert meestal iets extra's op.
Laten we voor de uiteindelijke start er eens goed voor gaan zitten.
Denk en praat hardop over de mogelijkheden.
Neem de volgende aspecten in je afwegingen mee; kosten, tijdspad, effectiviteit, praktische haalbaarheid, kosten/ baten analyse, beoogd resultaat, implementatie enzovoorts.

Het is wellicht goed om uw eigen Arbodienst eens met andere Arbodiensten te vergelijken!


Met altijd de rode draad dat het de voorkeur geniet om aanpak bij de bron, als hoogste goed in acht te nemen.
Ook is het verstandig het concept PvA bij uw arbodienst neer te leggen. Ze hebben de ervaring, weten hoe de hazen lopen en komen op veel werkvloeren.
Waarom immers het wiel uitvinden als die er al is?
Het belang van gedegen Veiligheid, Gezondheid en Welzijn zal niemand bagatelliseren.
Ook het meedenken door de ondernemingsraad bij het PvA is van belang.
Niet in de laatste plaats als bewustwording van bijvoorbeeld ze gezond mogelijk werken.
Als laatste geeft de Arbomakelaar het advies om bij een PvA ook te doemdenken. Dit keer mag het. Het moet. Een mens is geen machine. Een mens heeft een reflex. Een machine niet.
In een reflex kan een werknemer in een zaagmachine grijpen. Een machine niet. Realiseer je dat. Iedereen kan achteraf roepen dat dat oerstom was. Wie kan het vooraf bedenken.
Jij in ieder geval. Vanaf vandaag. Succes!

Arbomakelaar is altijd bereid tot een vrijblijvend persoonlijk gesprek.
We zien uw uitnodiging met belangstelling tegemoet.

 
 


Arbodiensten offerte aanvragen

Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf?

Voor welke diensten wilt u graag offertes ontvangen?

Arbodienstverlening

Bedrijfsarts/Arboarts

Arboconsultant

Uw naam

Uw e-mailadres (verplicht)*

Uw telefoonnummer

Speciale wensen

loading

©Copright 2015 De Arbomakelaar