Bel onze hulplijn op: 06 - 17 52 32 34

Arbodiensten vergelijken doe je bij De Arbomakelaar

Handhaving

Vandaag geven we aandacht aan de term handhaving bij arbeidsomstandigheden vanuit het perspectief van de handhavers zelf.

Handhaving

De Arbomakelaar ontmoet dagelijks de mensen van de werkvloer.  Werknemers en werkgevers.
Het werken dus binnen het palet van arbeidsomstandigheden van Asbest tot Ziekteverzuim.
Vandaag geven we aandacht aan de term handhaving bij arbeidsomstandigheden vanuit het perspectief van de handhavers zelf.
In vogelvlucht zijn er de volgende aspecten:
=>Een vogelvlucht die een ruwe schets geeft, echter omwille van de leesbaarheid niet volledig.
=>Handhaving en werkwijze zijn een verantwoordelijkheid in uitvoering van de inspectie SZW.
=> Paar belangrijke zijn dan bijvoorbeeld naast natuurlijk de Arbeidsomstandighedenwet, de  
     Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid vreemdelingen, Wet minimumloon en Wet Minimum
     vakantiebijslag.
=> Steeds  daarbij staat het basisprincipe “Eigen verantwoordelijkheid  staat voorop” centraal.
Om hier maximaal grip op te krijgen en houden heeft de Inspectie een aantal handhavingsinstrumenten, ofwel de mogelijkheid tot steeds dieper ingrijpende interventies en sancties.
In volgorde van zwaarte:
maken van afspraken tot verbetering c.q. verandering, het geven van een officiële waarschuwing, stellen van een eis tot naleving wet, bevel geven tot onmiddellijke stillegging van het werk, preventief stilleggen van werk, aanzeggen van een bestuurlijke boete, aanzeggen van een proces-verbaal (strafrechtelijk) en het aanzeggen van een dwangsom.
Het gebruik van Arbocatalogussen maakt het voor werkgevers makkelijker. Lees overzichtelijker.
Dat komt van pas bij een feitelijke inspectie.
Wanneer de werkgever kan aantonen dat hij/ zij de betreffende Arbocatalogus volgt in theorie en praktijk, is er geen reden om te handhaven. Handhaven is in dit perspectief concreet sanctioneren.
Als laatste in deze schets graag nog eens aandacht voor het niet melden van een ongeval op de werkvloer (Art. 9, Arbowet).
=>  Bij twijfel altijd overleggen met Uw Arbodienstverlener.
=>  De sancties zijn niet mals! (En terecht).

Ten slotte een kleine anekdote rond handhaving.  De Arbomakelaar vertoefde onlangs op een Foodfestival. (Waar komen al die busje toch vandaan?) Er gingen geruchten dat de Keuringsdienst van Waren aan het inspecteren was. Het was waar en de grootste zorg van menig Foodtruckondernemer was het niet kunnen vinden van zijn of haar thermometer om het voedsel te tempen. Als je die had was het akkoord.
 
Zo niet een waarschuwing.
En een waarschuwing van de KvW  is overigens niet mals  om in vleestermen te blijven.
Het eigenaardige was overigens dat er louter gecheckt werd of er een thermometer was.
Of die ooit gebruikt werd waagt de Arbomakelaar te betwijfelen.
De meeste thermometers kwamen zo uit de verpakking…………

Arbomakelaar is altijd bereid tot een vrijblijvend persoonlijk gesprek.
We zien uw uitnodiging met belangstelling tegemoet.
Arbodiensten offerte aanvragen

Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf?

Voor welke diensten wilt u graag offertes ontvangen?

Arbodienstverlening

Bedrijfsarts/Arboarts

Arboconsultant

Uw naam

Uw e-mailadres (verplicht)*

Uw telefoonnummer

Speciale wensen

loading

©Copright 2015 De Arbomakelaar